Program Elektromobilita

Společnost Stario s.r.o. se zapojila do programu Elektromobilita, který pomáhá s obnovou a modernizací vozového parku firmám a podnikatelům, kteří plánují nakoupit vozidla na elektrický či vodíkový pohon a dobíjecí stanice. Cílem programu je podpořit zvýšení podílu vozidel na alternativní paliva a výstavbu dobíjecích stanic.

POPIS A CÍLE PROJEKTU

V rámci programu Elektromobilita společnost Stario s.r.o. úspěšně pořídila elektromobil Tesla Model Y, plně elektrický vůz kategorie BEV (Battery Electric Vehicle). Tento model byl vybrán pro svou vysokou efektivitu a dobrý dojezd. Cílem projektu bylo modernizovat vozový park společnosti a aktivně přispět ke snižování emisí CO2 a zlepšení kvality ovzduší. Nový elektromobil bude primárně využíván pro služební cesty, jako jsou obchodní schůzky se stávajícími i potenciálními klienty, a to jak v rámci České republiky, tak i v zahraničí.

VÝSLEDEK REALIZACE PROJEKTU

Pořízením elektromobilu společnost Stario s.r.o. očekává významné snížení emisí CO2 a provozních nákladů spojených s tradičními spalovacími motory. Elektromobilita se stává stále populárnějším a efektivnějším řešením pro firemní vozové parky, což potvrzuje i dosavadní zkušenost společnosti.

Mezi vybrané přínosy projektu společnost řadí:

  • Snížení emisí a provozních nákladů: Elektromobil produkuje nulové emise CO2 během jízdy, což přispívá ke zlepšení kvality ovzduší a snižuje celkovou uhlíkovou stopu společnosti. Zároveň jsou provozní náklady elektromobilu výrazně nižší než u vozidel se spalovacím motorem, a to díky nižším nákladům na energii a údržbu.
  • Image společnosti: Přechod na ekologičtější dopravu posiluje náš image jako odpovědné a inovativní společnosti.
  • Zvýšení komfortu a pohodlí: Elektromobily nabízejí tichý a plynulý chod, což zvyšuje komfort řidiče i cestujících. Moderní technologie a intuitivní ovládání také přispívají k celkovému pohodlí při jízdě.
  • Přístup do nízkoemisních zón: V některých městech jsou zaváděny nízkoemisní zóny, kam mají vjezd povolen pouze vozidla s nízkými emisemi. Elektromobil umožňuje bezproblémový přístup do těchto oblastí.
  • Příklad pro ostatní: Věříme, že náš projekt může inspirovat i další firmy k zvážení elektromobility jako udržitelné alternativy.

Tento projekt je důležitým milníkem v úsilí společnosti o udržitelnější podnikání a společnost je hrdá na to, že může přispět k ochraně životního prostředí a snižování negativních dopadů dopravy na okolí.